V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

Stříkačková metoda

hrdličkova medicína bylinky-min

Rychlý a praktický popis metody, která byla původně vymyšlena na otravy a kontaminace z prostředí (chemikálie v jídle, vodě, vzduchu ..).

Co budete potřebovat

  • injekční stříkačku (novou) o objemu alespoň 20ml
  • 2 skleničky: jedna prázdná, druhá naplněná čistou vodou bez chloru
  • malou lékovku s kapátkem

Základní postup

1. Prázdnou skleničku použijte ihned po probuzení na prostřední ranní moč. 

2. Do stříkačky natáhněte 2 ml ranní prostřední moči.

3. Stříkačku vložte do sklenice s čistou vodou a natáhněte do 20ml. 

4. Obsah stříkačky cca 18ml vypusťte do umyvadla/záchodu. Ve stříkačce zůstanou 2ml naředěné moči.

5. Podruhé natáhněte do stříkačky 18ml čisté vody. Ve stříkačce máte celkem 20ml naředěné moči.

6. Obsah stříkačky cca 18ml vypusťte do umyvadla/záchodu. Ve stříkačce zůstanou 2ml naředěné moči.

7. Potřetí natáhněte do stříkačky 18ml čisté vody. Ve stříkačce máte celkem 20ml finálního produktu, který se pije, roztírá,…

Vylepšený postup

Vše je stejné jako v základním postupu, až na bod č.7 a budete potřebovat navíc malou skleničku (panáka) a cca 20 ml min. 20% alkoholu.

Postupoujte podle základního postupu od bodu 1 do bodu 6.

7. Potřetí natáhněte do stříkačky 18ml min. 20% alkoholu. Ve stříkačce máte celkem 20ml finálního produktu, který vstříknete do nepoužité lékovky s kapátkem.

Dávkování

Velikost a četnost dávky ovlivňuje výsledky. Doporučuji v případě vylepšeného postupu s alkoholem 3x denně 15-20 kapek (30 max.) Dávky nad 30 kapek již nepřinášejí efektivní zvýšení účinnosti. Té lze dosáhnout zvýšením četnosti dávkování např 4-5x denně.

Použití

Obecná harmonizace a detoxikace organismu, ekzémy, autoimunitní onemocnění …

Metoda nemůže fungovat jak má, v případě: genetických vad, nutričních nedostatků (křečové žíly, křeče. lámavost cév, krvácení dásní …)

Pravidla

  1. čistota, pečlivost, nové/čisté sklo, voda bez chloru
  2. moč musí být čerstvá a z ní vyrobený produkt se užívá okamžitě v případě ředění vodou v posledním kroku, nebo  cca 1 týden až max 14  dní pokud jste v posledním kroku použili alkohol.
  3. lékovku s kapátkem na finální produkt můžete použít opakovaně, plastovou injekční stříkačku použijte max 3-4x, skleněnou bez omezení.

Co lze očekávat

V ideálním případě budou změny probíhat pozvolna a bez jakýchkoli projevů. Může se ale stát, že budou detoxikační cesty a procesy přetížené a to může doprovázet: únava, kožní projevy, rýma, zhoršení stávajících obtíží. 

U dětí je návrat do normálu zpravidla v řádu týdnů, u dospělých spíše v řádu měsíců.

 

Co si dalšího přečíst?