V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

záda

záda