V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

podpora

podpora