V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

odvar

odvar