V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

lugolův roztok

lugolův roztok