V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

laktát

laktát