V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

koloidní cín

koloidní cín