V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

jod

jod