V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

doplnění

doplnění