V přírodní medicíně
je
síla

Hrdličkova medicína

Návod na výrobu hořčíkové vody

Několik slov o vodě

Běžná voda na pití může a často obsahuje látky, které neprospívají našemu zdraví. Jedná se o hormony, radioaktivní látky, pesticidy, chlor a jeho rezidua, často fosforečnany, hliník atd. Voda z vodovodu je často upravena vápníkem, který v našich tělech vytěsňuje hořčík … to je špatně.

Po mnoha letech pokusů a zkoušení přináším návod na výrobu vlastní vody s obsahem hořčíku.

Vlastnosti hořčíkové vody

Hořčíková voda vyrobená podle tohoto návodu:

 • je zásaditá (pomáhá odkyselovat organismus)
 • výborně hydratuje tělo díky menší molekulární struktuře než běžná voda
 • je bez škodlivých látek
 • a jako bonus výborně chutná.

Co je potřeba k výrobě

K výrobě takové vody jsou potřeba dva přístroje – destilační přístroj a přístroj na ionizaci vody a dále zdroj hořčíku – chlorid hořečnatý.

 1. Destilační přístroj. Těchto přístrojů pro domácí použití je celá řada a zpravidla jsou chlazenydestilační přístroj Waterwise vzduchem. Vyberte takový, který má celou vnitřní nádobu vyrobenou z nerezové oceli. Na trhu se vyskytují i přístroje, které mají z nerezové oceli pouze spodní nádrž a vrchní díl je plastový. Plastový díl časem mění své vlastnosti a může být problematický. Můžete namítnout, že destilovanou vodu lze zakoupit a není potřeba si ji vyrábět. Z vlastní zkušenosti však vím, že běžně prodávaná destilovaná nebo také čištěná voda (Aqua purificata) není kvalitní a k výrobě hořčíkové vody ji nemohu doporučit. Vyrobenou destilovanou vodu skladujte např. ve skleněném demižonu, plastové nádoby nejsou vhodné.
 2. Přístroj na ionizaci vody. Zde už takový výběr nebude. Na trhu je snad pouze jeden výrobce s nabídkou dvou přístrojů, které se nepřipojují na vodovodní řad. Jmenují se aQuator classic a aQuator mini. Liší se ovládáním a množstvím vyrobené vody. Doporučuji zakoupit velikost přístroje podle předpokládané spotřeby finální vody, bez funkce výroby stříbrné vody. Foto vpravo je poslední model výrobce aQuator Vivo Classic, který se v praxi osvědčil.
 3. Chlorid hořečnatý. Lze jej běžně zakoupit v různé kvalitě. Pokud to půjde, zvolte kvalitu farmaceutickou, ale i potravinářská kvalita bude v pořádku. Je to silně hydroskopická látka, která se musí skladovat v dobře uzavřené nádobě, jinak začne kapalnět vlivem vzdušné vlhkosti. Z chloridu hořečnatého si připravte nasycený roztok, který později budete po kapkách přidávat do ionizátoru vody.

Jak připravit roztok chloridu hořečnatého

Vezměte např. 100 gramů chloridu hořečnatého a přidejte 37,5 ml destilované vody. Pokud budete mít jiné množství chloridu hořečnatého, množství destilované vody musíte přepočítat (přepočet je následující – množství chloridu hořečnatého v gramech vydělte 2,666 = množství destilované vody v mililitrech). Rozpouštění bude chvíli trvat, ale rozpustí se vše – pomůžete tomu proklepáváním v uzavřené nádobě. Tato nádoba bude zároveň sloužit i pro skladování roztoku, proto použijte nádobu skleněnou a s dobrým uzávěrem.

Jakmile máte rozpuštěno, přelijte část nasyceného roztoku chloridu hořečnatého do lékovky s vnitřním kapátkem. Vhodné jsou např. takové, které používáme na Hrdličkovy speciality. Lékovku označte (abyste věděli, co v ní máte) a nechte si ji v kuchyni po ruce. Přece jenom si budete hořčíkovou vodu připravovat každý den.

Samotná výroba hořčíkové vody

Výroba je jednoduchá a zvládne ji každý. Uvádím hodnoty pro obě prodávané verze ionizačního přístroje.

 1. Vyrobte si vlastní destilovanou vodu.
 2. Pro přístroj aQuator mini rozmíchejte v 1,5 litru destilované vody 10-12 kapek chloridu hořečnatého, pro přístroj aQuator classic rozmíchejte ve 3 litrech destilované vody 10-20 kapek chloridu hořečnatého. Množství kapek určuje výslednou chuť. Nejlépe chutná voda s 10-11 kapkami chloridu hořečnatého. Nebojte se experimentovat a nalézt pro sebe tu správnou hodnotu. Pokud dáte kapek méně než doporučuji, nebo naopak více, přístroj se nemusí spustit (buď vyhodnotí vodu jako málo, nebo naopak moc vodivou).
 3. Přístroj aQuator mini naplňte připravenou vodou a nastavte čas 15-20 minut. Přístroj aQuator classic nastavte výrobu na 9,5 pH a pusťte výrobu 2x za sebou.
 4. Máte vyrobeno. Zásaditou vodu slijte nejlépe do skleněné nádoby, kterou lze uzavřít.

Pokud jste dodrželi uvedený postup, máte vyrobenou kvalitní a chutnou vodu, která je kvalitním zdrojem hořčíku. Připravujte si vždy vodu čerstvou a spotřebujte ji nejlépe do cca 12-16 hodin od výroby.

Dodatek

Možná jste už slyšeli teorii o příjmu hořčíku, která říká, že se hořčík musí přijímat současně s vápníkem, a to nejlépe v poměru 2:1 ve prospěch vápníku. To je jedna teorie. Druhá teorie naopak říká, že se hořčík ve střevě nevstřebává za přítomnosti vápníkových iontů. Tyto dvě teorie rozdělují vědce na dva nesmiřitelné tábory.

Když jsem se před mnoha lety rozhodl, že vyzkouším, která teorie je pravdivá, začal jsem testovat příjem samotného hořčíku. Výsledky byly vynikající a k testům kombinace hořčíku a vápníku jsem se již nedostal, neboť nebyl důvod. Naopak, od doplňování vápníku obecně odrazuji kvůli zdravotním rizikům jako je zvýšená lámavost kostí, růst kostních výrůstků, atd. Proč se oficiálně vápník doporučuje preventivně doplňovat se mohu jen domnívat. Myslím, že na to si přijde každý sám. Dám zde jeden příklad … již před lety přišel jeden lékař s informací, že většinou zlomenina krčku stehenní kosti nevzniká jako následek pádu (většinou u starších osob), ale pád vzniká z důvodu zlomeniny krčku kosti stehenní.

Co si dalšího přečíst?

Tři neobyčejné jarní bylinky

Na jaře nám příroda každý rok připravuje ve správný čas ty správné bylinky, které když o nich víme, můžeme využít ve svůj prospěch. V tomto přehledu popíšeme tři neprávem přehlížené. Bylinka č.1: KOPŘIVA

Podrobnosti